ไฟ LED อ่าวสูงขึ้นเราแขวน LED อ่าวสูงขึ้นฉางแสงสามารถช่วยให้คุณประหยัด 70% ราคาแสงยุ้งฉางของเรา เพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์น้ำหนักเบาอยู่ประมาณ 40 '30' ทันทีในเย็นและเท่ากับลิดเหล็ก 500W หรือฮาโลเจนที่มีน้ำหนักเบา


เวลาโพสต์: 2016/02/25