DIY ไฟ LED แผง Mild สร้าง - โดย Infested ภาพยนตร์เพลิดเพลินไปกับการเป็นสกอตต์และเดวิดทำให้ LED แผงน้ำหนักเบาจากรอยขีดข่วน!

องค์ประกอบ:
หลอด LED Pre-12V แบบใช้สาย (เหลือจากภาพยนตร์ Sci-Fi)
หรี่ LED เปลี่ยน / การสั่นไหว (superbrightleds.com)
120v เพื่อ 12V อะแดปเตอร์พลังงาน (อีเบย์)
สลับเปลี่ยน
สัญญาณพลาสติกลูกฟูก
หนึ่ง / สองซ้อนทับนิ้วตู้บานพับ
ชัดเจนแผ่นอะคริลิ
แพร่ กระดาษ
กาวสเปรย์ (ซูเปอร์ 77)
กระจกวงเล็บแขวน
เด็กแผ่น
ความร้อนท่อหด
ตะขอลวดขึ้น
ตันของกาวร้อน
สีสเปรย์
เศษไม้
เครื่องมือ


เวลาโพสต์: 2016/03/01