2016 ใหม่ล่าสุด ILLUMINATION ฉบับฟ้ภาพ LED ถนนอ่อนโยน DELฟ้ภาพของเราถนน LED อ่อนเป็นไปตามหลักบนแผงฟ้ภาพ, LED, แบตเตอรี่ควบคุมทั้งหมดในรูปแบบเดียว มันเป็นโรคราน้ำค้างสิทธิบัตรของเราซึ่งเป็นเดี่ยวทั้งหมดเกี่ยวกับทั่วทุกมุมโลก การติดตั้ง 10 นาทีโดยไม่จำเป็นต้องของสายเคเบิลใด ๆ

สำหรับเสริมให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบ: http://www.photo voltaic-led-road-mild.com

สอดคล้องกับเรา:

Facebook: https://www.facebook.com/solarledstreet

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chang-michael-649456102

Twitter: https://twitter.com/solarledstreet

Google +: https: //. นอกจากgoogle.com / u // 106440059104780337169


เวลาโพสต์: 2016/02/29