สามารถปรับดาวน์ไลท์ LED

สามารถปรับดาวน์ไลท์ LED

  cutout 75 * 75mm ปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 6W แคว LED ดาวน์ไลท์

  Cutout 75*75mm adjustable/Rotatable dimmable 6W Square LED Down...

  cutout 120mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 20W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 120mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 20W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 155 * 76 มมปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 2 * 6W LED ดาวน์ไลท์สแควร์

  cutout 155 * 76 มมปรับ / หมุน dimmable 2 * 6W LED สแควร์ D ...

  cutout 235 * 76 มมปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 3 * 6W LED ดาวน์ไลท์สแควร์

  cutout 235 * 76 มมปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 3 * 6W LED สแควร์ D ...

  cutout 160mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 40W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 160mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 40W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 75 * 75mm ปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 9W LED ดาวน์ไลท์สแควร์

  cutout 75 * 75mm ปรับ / หมุน dimmable 9W แคว LED ลง ...

  cutout 200mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 50W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 200mm ปรับ / หมุนได้รอบ dimmable 50W LED ดาวน์ไลท์

  cutout 155 * 76 มมปรับ / หมุนหรี่แสงได้ 2X9W สแควร์ไฟ LED ดาวน์ไลท์

  cutout 155 * 76 มมปรับ / หมุนหรี่ LED 2X9W สแควร์ D ...

  CRI> 80 9W / 15W / 21W 24 องศา 90lm / W LED กระจังดาวน์ไลท์

  CRI> 80 9W / 15W / 21W 24 องศา 90lm / W LED กระจังดาวน์ไลท์

12345 ต่อไป> >> หน้า 5/3